فروشگاه اینترنتی شکا | ای‌شکا جهت بازاریابی و امکان تبلیغات تولیدات ایرانی با توجه به این فراز‌ و‌ فرودهای فروشگاه‌های اینترنتی درایران تصمیم دارد پل‌ارتباطی مطمئنی باشد بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده داخلی و با استعانت از خداوند متعال برای تولیدات‌داخلی با‌کیفیت در ایران و کنترل هزینه‌های خرید مشتریان در سراسر‌ایران و در خارج‌ از‌ ایران کوشش نماید بر این مبنا فروشگاه اینترنتی شکا | ای‌شکا جهت رسیدن به این اهداف تمهیداتی را جهت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در نظر گرفته است. تولیدکنندگان می‌توانند جهت ثبت‌نام و ثبت محصولاتشان به انتهای سایت این مرکز مراجعه و اقدام نماید و مصرف‌کنندگان برای خرید شیرینی سنتی می‌توانند به قسمت ثبت‌نام و عضویت کاربران مراجعه نمایند.