شکا
Farsi | English | Russian | Arabic

  


توجه داشته باشید بعضی سفارشات به دلیل سیل چند روز با تاخیر تحویل می‌گردد. تاخیر در بعصی استانها
نظیر لارستان شیراز یا خوزستان به دلیل بازرسی مرسوله ها می‌باشد.

همچنین در زمان تحویل گرفتن مرسوله، هیچ مبلغی به مامور پستی پرداخت نفرمایید.