فروشگاه اینترنتی شکا جهت بازاریابی و امکان تبلیغات تولیدات ایرانی با توجه به این فراز و فرودهای فروشگاه های اینترنتی درایران تصمیم دارد پل ارتباطی مطمئنی باشد بین تولید کننده و مصرف کننده داخلی و با استعانت از خداوند متعال برای تولیدات داخلی با کیفیت در ایران و کنترل هزینه های خرید مشتریان در سراسر ایران و درخارج از ایران کوشش نماید بر این مبنا فروشگاه اینترنتی شکا جهت رسیدن به این اهداف تمهیداتی را جهت تولید کنندگان و مصرف کنندگان در نظر گرفته است از کلیه تولیدکنندگان داخلی که مایل به همکاری با این فروشگاه اینترنتی می باشند تقاضا می شود جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل نمایند .